-24% Off

FGL(L) 10mg

255.00

FGL(L) to peptyd o właściwościach neurotroficznych i wzmacniających pamięć. Peptyd FGL jest odmianą naturalnej cząsteczki adhezyjnej komórek nerwowych(NCAM). Cząsteczka adhezyjna komórek nerwowych (NCAM) to związana z błoną glikoproteina ulegająca ekspresji na powierzchni komórek nerwowych i glejowych.Odgrywa kluczową rolę w rozwoju neuronów i plastyczności synaptycznej i tworzeniu pamięci.

Na stanie

Kategoria:

Opis

Chociaż pogorszenie funkcji mózgu jest naturalną przyczyną starzenia się, neurodegeneracja wywołuje przyspieszoną dysfunkcję komórek neuronalnych. Biorąc pod uwagę brak zdolności OUN do samoregeneracji, interwencje, które wyzwalają regenerację uszkodzonych neuronów, są konieczne w utrzymaniu jakości życia na zadowalającym poziomie.Komórki glejowe mózgu, w tym mikroglej i astrocyty, stają się reaktywne podczas normalnego starzenia się mózgu, zdarzenia związanego z brakiem równowagi cytokin oraz dysfunkcją synaptyczną.

FGL(L) to peptyd o właściwościach neurotroficznych i wzmacniających pamięć. Peptyd FGL jest odmianą naturalnej cząsteczki adhezyjnej komórek nerwowych(NCAM). Cząsteczka adhezyjna komórek nerwowych (NCAM) to związana z błoną glikoproteina ulegająca ekspresji na powierzchni komórek nerwowych i glejowych.Odgrywa kluczową rolę w rozwoju neuronów i plastyczności synaptycznej i tworzeniu pamięci.

Stwierdzono, że FGL, aktywuje FGFR1(Receptor czynnika wzrostu fibroblastów 1, który jest receptorem niezbędnym do plastyczności synaptycznej i generowania nowych neuronów u dorosłych). Aktywacja szlaków sygnałowych NCAM-FGFR skutkuje zwiększonym wzrostem i przeżyciem neurytów oraz prowadzi polepszenia pamięci. Stwierdzono, że oprócz wpływu na pamięć, FGL ma pozytywny wpływ na gojenie się tkanek neuronalnych poddanych niedokrwieniu wywołane stresem oksydacyjnym. Wykazano również, że FGL wpływa na objawy neuropatologiczne związane z chorobą Alzheimera poprzez hamowanie degeneracji neuronów i śmierci.
Na badania tego peptydu przeznaczono 7,5 milionów euro w  2014 i 60 milionów USD w 2016

Badania In vivo wykazały, że podawanie peptydu poprawia pamięć asocjacyjną, przestrzenną i społeczną. Co więcej, niedawne badanie wykazało, że leczenie FGL zmienia  rozkład synaps, co sugeruje, że stymulacja FGFR przez NCAM reguluje łączność neuronalną.

Czy peptyd ma potencjał w leczeniu choroby Alzheimera?

Jedno z opublikowanych badań  sugeruje, że tak. Szczury, które wprowadzono w objawy podobne do AD( zaburzenia pamięci,otępienie) ale i podano również FGL,  deficyty te przestały się rozwijajać. Ponadto szczury, którym wstrzyknięto Aβ, mające bardziej zaawansowaną patologię, poprawiły się po leczeniu FGL, wykazując mniej płytek amyloidowych i lepszą pamięć niż nieleczone kontrole . Eksperymenty na szczurach, psach i małpach nie wykazały toksycznego wpływu peptydu, a ośmiodniowe badanie na 24 zdrowych ochotnikach płci męskiej nie wykazało żadnych negatywnych skutków pojedynczej dawki FGL podanej donosowo.

Najważniejsze funkcje

-Poprzez regulacje transmisji synaptycznej, jest pomocny w depresji, gdzie takowa transmisja jest zaburzona.

-Chroni neurony przed uszkodzeniem

-Poprawia pamięć przestrzenną

-FGL jest jednym z potencjalnych kandydatów dla chorób neurodegradacyjnych ( Alzheimera)

-Poprawia żywotność neuronów wystawionych na działanie toksyn ( badanie na host cell)

-promowanie neuronalnej produkcji IGF-1 co sprzyja neuroplastyczności

-FGL poprawia funkcje poznawcze poprzez aktywację szlaku PKC i zwiększenie dostarczania receptora AMPA do synaps ( Co skutkuje LTP-długotrwałym wzmocnieniem synaptycznym nawet dwa razy silniej)

-Może regulować poziom cytokin w komórkach glejowych, promując produkcję cytokiny przeciwzapalnej, interleukiny-4

-Moduluje zmiany neurozapalne w hipokampie

-Zwiększenie plastyczności w hipokamie

-FGL wpływa na proliferację i różnicowanie oligodendrocytów( produkcja osłonki mielinowej)

-Badany przez komisję europejską pod względem toksyczności