FOXO4-DRI 5mg

404.00

FOXO4-DRI jest peptydowym antagonistą zaprojektowanym do blokowania interakcji  (FOXO4). FOXO4 utrzymuje żywotność starzejących się komórek, kierując p53 do jądra i zapobiegając indukowaniu apoptozy. Zakłócenie interakcji p53-FOXO4 przy użyciu FOXO4-DRI powoduje wykluczenie p53 z jądra i skierowanie go do mitochondriów w celu indukcji apoptozy, ostatecznie eliminując starzejące się komórki.

Na stanie

Kategoria:

Opis

Chyba nikt z nas nie lubi poruszać tematu starzenia się, wiadomo, że każdy z nas chciałby zatrzymać czas, ale za bardzo nie wie jak.

Zacznijmy od pytania, Dlaczego się starzejemy? Na ten proces składa się wiele czynników. Jednym z głównych powodów jest starzenie się komórek. Starzenie się komórek to proces inicjowany, gdy „wyczerpują się” telomery , ale i nie tylko.

U osób w podeszłym wieku spada zdolność do regeneracji tkanek i jednocześnie rośnie liczba komórek starych. Wyczerpuje się również pula komórek macierzystych niezbędnych do zastępowania uszkodzonych komórek. Usunięcie komórek starych wiązałoby się z ubytkiem tkanki, więc nie jest już możliwe. Zwiększający się udział komórek starych przyczynia się do utrzymania w organizmie chronicznego stanu zapalnego i stwarza warunki sprzyjające rozwojowi chorób wieku podeszłego oraz powstawania nowotworów.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje starzenia komórkowego: replikacyjne i przyspieszone. Starzenie replikacyjne wynika z wyczerpania limitu podziałowego i dotyczy większości typów komórek somatycznych. Jego przyczyną jest skracanie się telomerów.

Drugi rodzaj starzenia to starzenie przyspieszone, SIPS (ang. stress-induced premature senescence). Jest ono niezależne od skracania telomerów. Może być indukowane stresem oksydacyjnym, onkogenami lub czynnikami uszkadzającymi DNA,

Uszkodzenia nici DNA uruchamiają ścieżkę odpowiedzi na uszkodzenia, DDR (ang. DNA damage response), której kluczowym białkiem jest p53, określane mianem strażnika genomu. Białko p53 indukuje białko p21WAF1 /CIP1 (p21), które jest inhibitorem kinaz zależnych od cyklin i odpowiada za zatrzymanie komórek w cyklu, czyli zahamowanie podziałów. Od białka p53 zależy: czy komórka czasowo przestanie się dzielić i w tym czasie naprawi uszkodzenia, czy zostanie uruchomiony szlak prowadzący do apoptozy, gdy uszkodzenia są zbyt duże, aby je naprawić, C. czy też komórka wejdzie na drogę starzenia, gdy uszkodzenia znajdują się w odcinkach telomerowych.

W ostatnich latach starzejące się komórki stały się celem terapeutycznym w chorobach związanych z wiekiem. Dzieje się tak, ponieważ starzejące się komórki mogą zakłócać normalne funkcjonowanie i skład tkanki poprzez wydzielanie prozapalnych i degradujących macierz cząsteczek, co jest znane jako specyficzny fenotyp wydzielniczy związany ze starzeniem się (SASP) . Badania przeprowadzone na zwierzętach w ciągu ostatniej dekady wykazały, że selektywna eliminacja starzejących się komórek łagodzi szereg chorób związanych z wiekiem, a nawet przedłuża życie .

FOXO4-DRI jako pierwszy w świecie senolityk w formie peptydu

FOXO4-DRI jest peptydowym antagonistą zaprojektowanym do blokowania interakcji  (FOXO4). FOXO4 utrzymuje żywotność starzejących się komórek, kierując p53 do jądra i zapobiegając indukowaniu apoptozy. Zakłócenie interakcji p53-FOXO4 przy użyciu FOXO4-DRI powoduje wykluczenie p53 z jądra i skierowanie go do mitochondriów w celu indukcji apoptozy, ostatecznie eliminując starzejące się komórki.

FOXO-4  D-Retro-Inverso jest nieco zmodyfikowanym odpowiednikiem FOXO4, co przedłuża jego żywotność( odbicie lustrzane aminokwasów). W rezultacie peptyd jest odporny na działane klirensu oraz posiada dłuższy okres półtrwania skutecznie blokując FOXO4.

W normalnych warunkach FOXO4 łączy się z p53, gdzie następuje dalsze różnicowanie starszych komórek ( martwej masy). W przypadku zablokowania FOXO4, p53 przyłącza się do DNA i dochodzi do dalszej apoptozy komórki. W skutek czego komórka może „popełnić samobójstwo” i nie przekazuje dalszego sygnału, który może być szkodliwy ( starzejące się komórki mogą w każdej chwili stać się kancerogenne).Gdy starzejące się komórki zostaną zabite, gdy przekroczymy próg toksyczności, zdrowe komórki mogą się rozwijać.

Co nam to daje?

FOXO4-DRI powoduje „namierzenie” starzejących się komórek w skutek czego dochodzi do jej zaprogramowanej śmierci.  Przekłada się to na cofnięcie wieku biologicznego, lepsze funkcjonowanie organizmu poprzez wzrost i różnicowanie młodszych komórek.

W jednym z Badań, dodanie FOXO4-DRI do uszkodzonych komórek leydiga spowodowało wyleczenie LOH (late onset hipogonadysm) co poskutkowało zwiększonym poziomem ITT oraz testosteronu oraz przywrócenie prawidłowego funkcjonowania tychże komórek.

Peptyd jest dedykowany dla osób po 40 roku życia i jest swojego rodzaju bioregulatorem, czyli nie musimy stosować w sposób ciągły.

Czego możemy się spodziewać po podaniu FOXO4-DRI

-Regulacja Cyklu Komórkowego

-Cofnięcie wieku biologicznego w sposób realny

-Spowolnienie wyczerpywania komórek macierzystych

-Zapobieganie chorobom wieku starczego

-Przeżycia życia w ciągłej  sile wieku

-Poprawa sygnalizacji insuliny