Selank 5 mg

90.00

Selank jest syntetycznym heptapeptydem, będącym pochodną naturalnie występującego w ludzkim organizmie tetrapeptydu tuftsyny o sekwencji: treolina-lizyna-prolina-arginina. Najważniejszą aktywnością biologiczną tuftsyny jest aktywacja fagocytozy granulocytów i makrofagów. Indukuje ona również pinocytozę czy wybuch tlenowy fagocytów, co w efekcie prowadzi do zwiększonej aktywności bakteriobójczej tych komórek. Wykazano, że poprzez aktywację procesów immunologicznych, a w szczególności fagocytozy, tuftsyna może w sposób pośredni wpływać na układ nerwowy.

Na stanie

Kategoria:

Opis

Selank jest syntetycznym heptapeptydem, będącym pochodną naturalnie występującego w ludzkim organizmie tetrapeptydu tuftsyny o sekwencji: treolina-lizyna-prolina-arginina. Najważniejszą aktywnością biologiczną tuftsyny jest aktywacja fagocytozy granulocytów i makrofagów. Indukuje ona również pinocytozę czy wybuch tlenowy fagocytów, co w efekcie prowadzi do zwiększonej aktywności bakteriobójczej tych komórek. Wykazano, że poprzez aktywację procesów immunologicznych, a w szczególności fagocytozy, tuftsyna może w sposób pośredni wpływać na układ nerwowy.

W badaniach Selank ujawnił swoje właściwości przeciwlękowe. Jedno z badań wykazało zmianę poziomu neurotransmiterów monoaminowych wskutek jego działania co teoretycznie może wskazywać, że oddziaływuje on na serotoninę czego rezultatem jest działanie przeciwlękowe oraz uczucie odprężenia. Warto zaznaczyć, że teoria ta została poparta kilkoma badaniami, które jednoznacznie wskazują, że Selank zwiększa metabolizm serotoniny.

 

Selank pomocny w Multple Sclerosis ?

Stwardnienie rozsiane jest uważane nie tylko za chorobę demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego, ale także za chorobę neurodegeneracyjną.

Jak selank może pomóc?

Może wpływać  na los limfocytów T poprzez down-regulacje odpowiedzi prozapalnej Th1 i zwiększenie cytokin przeciwzapalnych. Infuzja tuftsyny in vivo sprzyja dominacji fenotypu Th2(polaryzacja immunologiczna) ze wzrostem cytokin przeciwzapalnych i pojawieniem się markerów charakterystycznych dla  Treg immunosupresyjnych. Wreszcie limfocyty T modulowanych przez tuftsynę odwracają kliniczne objawy choroby u myszy z ustaloną EAE,(Eksperymentalne alergiczne zapalenie mózgu i rdzenia wywołane na potrzeby badania) co sugeruje obiecujące możliwości terapeutyczne.Wszystkie produkty wymienione na tej stronie (lunapharm.eu) są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Luna Pharm nie zachęca ani nie promuje używania żadnego z tych produktów do celów osobistych (tj. Spożycia przez ludzi), ani też produktów przeznaczonych do stosowania jako lek, środek pobudzający lub do stosowania w jakichkolwiek produktach spożywczych.

 

 

Wszystkie produkty wymienione na tej stronie (lunapharm.eu) są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Luna Pharm nie zachęca ani nie promuje używania żadnego z tych produktów do celów osobistych (tj. Spożycia przez ludzi), ani też produktów przeznaczonych do stosowania jako lek, środek pobudzający lub do stosowania w jakichkolwiek produktach spożywczych.