DSIP 5mg

109.00

DSIP jest zwykle obecne we krwi w niewielkich ilościach. Stężenia DSIP w mózgu i osoczu
wykazują wyraźną zmienność dobową i wykazano, że istnieje korelacja między stężeniami DSIP w
osoczu a rytmem dobowym u ludzi.

Na stanie

Kategoria:

Opis

Wrodzone mechanizmy kontrolujące sen fascynowały naukowców od pokoleń, a wiele różnych
związków endogennych było proponowanych jako kontrolery snu na przestrzeni lat.

Peptyd indukujący sen delta (DSIP), nonapeptyd o unikalnej sekwencji aminokwasów występujący
naturalnie(!), który zotał wyizolowany w latach 80 oczywiście w Rosji. Do tej pory trwają badania o
potencjalnych benefitach płynących z zastosowania Tego peptydu.
Jeżeli chodzi o literaturę, to bibliografię odnośnie DSIP można oszacować na nie mniej niż 1500
pozycji literaturowych. Wspomniane badania (bibliografia) wykazały, że DSIP występuje zarówno
w postaci wolnej, jak i związanej w niektórych strukturach mózgowych, przede wszystkim w
podwzgórzu i układzie limbicznym, a także przysadce mózgowej i różnych narządach
obwodowych, tkankach i płynach ustrojowych.

DSIP jest zwykle obecne we krwi w niewielkich ilościach. Stężenia DSIP w mózgu i osoczu
wykazują wyraźną zmienność dobową i wykazano, że istnieje korelacja między stężeniami DSIP w
osoczu a rytmem dobowym u ludzi. Stężenia są niskie rano i wyższe popołudniami. Wykazano, że
podwyższenie endogennego stężenia DSIP jest związane z zahamowaniem zarówno snu
wolnofalowego, jak i snu z szybkimi ruchami gałek ocznych oraz, co ciekawe, także z temperaturą
ciała.

Potencjalne korzyści z DSIP wykraczają daleko poza poprawę snu…
• Pierwszą ważną rzeczą w przypadku DSIP jest to, że w rzeczywistości nie wywołuje snu pomimo
wprowadzającej w błąd nazwy. Wykazano, że poprawia głębokie fazy snu. Badania pokazują, że
DSIP pomaga normalizować sen i regulować dysfunkcje w cyklach snu.
• Jedno z badań wykazało, że DSIP hamuje somatostatynę, białko wytwarzane w komórkach
mięśniowych, które hamuje wzrost mięśni. Wykazano również, że DSIP uwalnia hormon wzrostu w
wyniku działania podwzgórza i przysadki. Wykazano również, że zwiększa poziom LH.
•Badania przedkliniczne na ludziach wykazały, że DSIP może znacznie zmniejszyć odczuwanie
bólu i poprawić nastrój. DSIP działa na centralne receptory opioidowe, wywołując efekt
przeciwbólowy.
• DSIP ogranicza zmiany poziomu monoaminooksydazy typu A i serotoniny. Również analiza
płynu mózgowo-rdzeniowego pacjentów cierpiących na Ciężką depresję wskazuje na obniżenie
poziomu.
• DSIP badano pod kątem zdolności do zmniejszania objawów odstawienia podczas detoksykacji
od opiatów i alkoholu. Badanie na 107 pacjentach wykazało CAŁKOWITE ustąpienie objawów
odstawienia lub znaczną poprawę.
• DSIP badano również pod kątem nowotworów , a także leczenia wspomagającego. Leczone
szczury wykazały 2,6-krotne zmniejszenie rozwoju guzów.

 

Wszystkie produkty wymienione na tej stronie (LunaPharm.eu) są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Luna Pharm nie zachęca ani nie promuje używania żadnego z tych produktów do celów osobistych (tj. Spożycia przez ludzi), ani też produktów przeznaczonych do stosowania jako lek, środek pobudzający lub do stosowania w jakichkolwiek produktach spożywczych.